Máy đọc mã vạch Zebex

0935.335.000 - - 024 6688 4199