Máy đọc mã vạch Zebex

0909 555 443 - - 024 6688 4199